برنامه بیمه 1400 در سایت ایده

رفع مشکل برنامه بیمه تامین اجتماعی در سال 1400

با شروع سال 1400 ، با توجه به اینکه در برنامه بیمه ، 2 رقم پایانی سال نمایش داده می شد ، فروردین سال 1400 به 00 نمایش داده می شد و در پرینت برگه با عنوان 1300 درج می شود .

 برای رفع این مشکل می بایست نسخه جدید فایل اجرایی را دانلود کرده و سپس در مسیر اجرای برنامه قرار دهید .

برای کپی کردن لیست پرسنلی از ماه قبل نیاز به بروزرسانی به نسخه 4 خواهید داشت .

گروه فنی مهندسی ایده با رویکرد تسهیل در انجام امور مرتبط ، نسخه جدید بیمه سال 1400 را ، با عنوان نسخه 4 بیمه در سایت قرار داده است . 

شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر ، برنامه بیمه تامین اجنماعی خود را بدون از دست دادن داده های قبلی بروزرسانی کنید .

برای دانلود اینجا کلیک کنید.