جذب نیروی متخصص ، استخدام

گروه ایده با هدف تسهیل و کمک به فرایند جذب نیروی متخصص و استخدام نیروی کار ، اقدام به معرفی فرصت های شغلی ، نیازمندی شرکتهای تولیدی و صنعتی به نیروی کار نموده است .

کلیه شرکت ها و مجموعه های تولیدی می توانند به صورت رایگان ، نیاز به نیروی کار خود را از طریق سایت گروه فنی مهندسی ایده اعلام نمایند.

افراد جویای کار نیز میتوانند از طریق این سایت اعلام آمادگی خود را جهت همکاری ثبت نمایند.

– نیاز به حسابدار خانم ، آشنا به برنامه سپیدار سیستم ، شرکت تولیدی قطعات خودرو

– نیاز به حسابدار خانم ، آشنا به برنامه آسان ، شرکت تولیدی پوشاک

– نیاز به کارگر ساده با مدرک دیپلم و کارت پایان خدمت